De Social Accelerator is een verzameling van verschillende agile manieren van werken. Zo werken wij met Design Thinking, Lean Startup, effectuation en dialoog in het donker. Van al deze methodieken gebruiken we elementen die waarde toevoegen voor het geheel. Gecombineerd met het gefocussed werken aan een betekenisvol vraagstuk van een maatschappelijke organisatie blijkt het een recept voor leren, plezier en direct toepasbare oplossingen.

Design Thinking
Design Thinking komt voort uit de Design Firm IDEO en kenmerkt zich door zijn creatieve en onderzoekende karakter. De onderzoeksfase, het probleem vanuit verschillende perspectieven, goed leren snappen is een essentieel onderdeel van Design Thinking. Te vaak gaan we te snel aan de slag met oplossingen omdat we het probleem denken te snappen. Design Thinking heeft een trage start en een razendsnel vervolg. Daarnaast gebruiken Design Thinkers prototyping om ideeën snel tastbaar te maken. Dat helpt in de samenwerking, omdat de ideeën niet meer bestaan uit woorden, maar je kan het zien en aanraken. Seeing the same together. En het biedt een mogelijkheid om in een vroeg stadium feedback te krijgen op je idee van andere mensen én je opdrachtgever. Design Thinking wordt veel ingezet voor maatschappelijke issues en daardoor extra geschikt voor de Social Accelerator.
Lean Startup
Lean Startup is ontstaan in Silicon Valley, omdat een te groot aantal startups in hun poging tot innovatie faalden. Het geld was op of het idee was niet bewezen in de praktijk. Lean Startup is een manier om in zo’n kort mogelijke tijd van een idee A naar een idee dat in de praktijk werkt te komen. In de Social Accelerator gebruiken wij het “Build, Measure, Learn” principe. Daarin ga je het idee dat je hebt bedacht, omzetten naar een klein experiment dat je kunt testen in de praktijk. Zo komen we tot oplossingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Effectuation
Effectuation is ontstaan uit de inzichten van hoe succesvolle ondernemers steeds opnieuw succesvolle projecten neerzetten. Er zijn 5 belangrijke inzichten, waarvan we er één actief gebruiken in de Social Accelerator.: Bird in the Hand. Dat gaat uit van het idee dat je aan de slag moet gaan met hetgeen dat je tot je beschikking hebt. Dus wie ken je, die van waarde kan zijn voor het vraagstuk (bijvoorbeeld de innovatiemanager van Achmea). Wat heb je direct tot je beschikking (bijvoorbeeld een plek in de komende nieuwsbrief). En wat kan je zelf, dat je kunt inzetten voor het vraagstuk (bijvoorbeeld mooie foto’s maken). Dat zijn de legostenen die je hebt, en vanuit daar ga je op zoek naar een oplossing.Dialoog in het donker
De principes die we vaak afspreken om tot een goed gesprek en een goede dialoog te komen, komen in het aardedonker ‘bijna’ als vanzelf tot stand. Luisteren wordt vanzelfsprekend. Stiltes bieden ruimte. Wat je zegt, heeft meer impact. Voor jezelf en voor de ander. De dialoog in het donker stimuleert verbeeldingskracht en nodigt deelnemers uit om denkbeelden te onderzoeken en te begrijpen. Een bijzonder inspirerende en effectieve leeromgeving. Dialoog in het donker: Minder licht = Meer zicht

Wil jij de Social Accelerator ook eens ervaren? En daarmee deze methodieken in de praktijk ervaren? Laat dan je gegevens hieronder achter.