Als organisatie heb je een schat aan ervaring, kennis en netwerk te delen. Met de Social Accelerator zet je de denkkracht van kleine en grote groepen medewerkers uit jouw organisatie in voor een uitdagend vraagstuk van een maatschappelijke organisatie.

Groepsfoto

Afdeling Facility Management van ABN AMRO helpt Stichting Kinderdroomwens

Zowel onze collega’s als onze maatschappelijke partners gaan na een middag Social Accelerator altijd met een zeer voldaan gevoel naar huis! – Inge Postma, ABN AMRO Foundation

Hoe werkt het?
Praktische informatie social AcceleratorWij zorgen voor een maatschappelijke organisatie met een vraagstuk die past bij de kennis en expertise van jullie medewerkers. Op de middag zelf begeleiden wij het proces zodat medewerkers zowel een waardevolle bijdrage leveren, als het onwijs leuk hebben én veel leren. Op de dag zelf neemt de organisatie de medewerkers mee in hun dagelijkse werk en lichten zij hun vraagstuk toe. In kleine groepen gaan zij aan de slag met het vraagstuk. Via nieuwe management technieken zoals Design Thinking, Lean Startup en Effectuation (lees meer over onze werkwijze) bouwen zij je in hoog tempo aan concreet resultaat. In het resultaat verwerk je je eigen kennis, expertise en netwerk om te komen tot direct toepasbare oplossingen. Je staat verstelt van wat je in 4 uur kunt bereiken.

Voorbeelden van organisaties en vraagstukken

CollecteFonds gehandicaptensport zet zich in voor het toegankelijker maken van sport voor mensen met een handicap. Een belangrijke inkomstenbron om dit werk te doen is de jaarlijkse collecteweek. Sinds enkele jaren dalen de inkomsten en stijgen de kosten van de collecteweek. Wat kunnen we doen om de collecte week toekomstbestendig te maken? Lees meer


De Shared Value Foundation zet zich in om de leefomstandigheden in sloppenwijken in Manilla te verbeteren. Goede energievoorzieningen zijn daarin belangrijk. Veel bewoners gebruiken nu illegale, dure en gevaarlijke aansluitingen, waardoor er soms grote branden ontstaan. Welke alternatieve energie voorzieningen kunnen we ontwikkelen? Lees meer
Waarom de Social Accelerator?
▪ Deelname is laagdrempelig
▪ Makkelijk te organiseren
▪ Leuk om aan mee te doen
▪ Hoge impact in korte tijd
▪ Schaalbaar bij succes


Wat zien we in de praktijk?
De Social Accelerator wordt momenteel met veel plezier en succes ingezet door ABN AMRO Foundation, de Alliander Foundation, Vebego Foundation en Capgemini. De Effecten voor hen:
▪ Inzet van kernkwaliteiten (kennis en netwerk) van de medewerkers uit de organisatie
▪ Teambuilding in combinatie met een waardevolle bijdrage
▪ Verruiming blik, nieuwe energie en verhoging trots bij medewerkers
▪ Praktische ervaring opdoen met Agile methodieken
▪ Versneld en diepgaander begrip voor de issues en context van sociaal ondernemers

Er is tevens onderzoek gedaan door Lucas Meijs en Lonneke Roza van de Erasmus Universiteit over de HR effecten van medewerkers vrijwilligerswerk. De resultaten kan je hier lezen.


Op maat
De Social Accelerator heeft een bewezen format met methodieken en workshopduur. Echter, elke organisatie is anders. We passen het format dan ook actief aan op de context van jouw organisatie. Sommige organisaties kiezen voor een hele dag, omdat hun medewerkers allemaal één beschikbare dag hebben voor vrijwilligerswerk. De andere organisatie wil het weer internationaal uitbreiden. We beginnen altijd door de standaard versie gewoon een keer te gaan doen. Neem dan vooral zelf ook deel. Dan gaan we vervolgens kijken hoe het nog beter zou kunnen aansluiten bij jouw organisatie.


Wil jij ook in gesprek met ons over het inzetten van de Social Accelerator voor jouw organisatie? Neem dan contact op!