Steeds meer bedrijven “geven” in de vorm van hun menselijk kapitaal. De Social Accelerator is een korte, maar impactvolle workshop waarin je een strategisch vraagstuk kunt voorleggen bij een groep enthousiaste zakelijke denkers. Geen luchtkastelen, maar concrete oplossingen met het netwerk om er zonder grote moeite werk van te maken.

Workshop

Een groot team van ABN AMRO in actie voor New Dutch ConnectionsHoe werkt het?
Een team van een grote organisatie meldt zich aan om mee te doen aan de Social Accelerator. Wij vinden dit team vervolgens met een maatschappelijke organisatie uit ons netwerk die veel zou kunnen hebben aan de expertise en contacten van de professionals in dat team. Het helpt als wij weten waar jouw organisatie in grote lijnen probeert te bereiken of mee worstelt. Bijvoorbeeld opschalen, positionering richting het bedrijfsleven of het werven van vrijwilligers. Dan kunnen we een goede match maken tussen jouw vraagstuk en de expertises en het netwerk van het team dat jullie zou willen helpen.

Als je een vraagstuk kan inbrengen, bespreek je deze vooraf met de facilitator. Fijn als je ter voorbereiding een presentatie kunt maken. Tijdens de workshop introduceert de facilitator het proces en geeft jou de ruimte om je organisatie en vraagstuk toe te lichten. De deelnemer luisteren en stellen vragen om vervolgens in kleine teams voor jouw aan de slag te gaan. Het gaat niet alleen om creatieve oplossingen, maar vooral ook om netwerk en middelen te mobiliseren zodat jullie er ook daadwerkelijk makkelijk mee verder kunnen. Met beperkte mankracht moeten oplossingen klein en concreet zijn, anders blijft het liggen.


Wat is een goed vraagstuk?
• De aard van het vraagstuk is strategisch
• Het vraagstuk is herkenbaar voor leken
• Er is geen specifieke branche- of vakkennis nodig
• Het appelleert aan het talent van het team / de organisatie
• Er zijn legio oplossingen te vinden
• De primaire opbrengst gaat over kennis of netwerk, géén geld
• Ruimte om vervolg te geven aan de uitkomsten


Voorbeelden van vraagstukken

CollecteFonds gehandicaptensport zet zich in voor het toegankelijker maken van sport voor mensen met een handicap. Een belangrijke inkomstenbron om dit werk te doen is de jaarlijkse collecteweek. Sinds enkele jaren dalen de inkomsten en stijgen de kosten van de collecteweek. Wat kunnen we doen om de collecte week toekomstbestendig te maken? Lees meer


De Shared Value Foundation zet zich in om de leefomstandigheden in sloppenwijken in Manilla te verbeteren. Goede energievoorzieningen zijn daarin belangrijk. Veel bewoners gebruiken nu illegale, dure en gevaarlijke aansluitingen, waardoor er soms grote branden ontstaan. Welke alternatieve energie voorzieningen kunnen we ontwikkelen? Lees meer
Wat levert het je op?
– Een frisse zakelijke blik van buiten
– Direct toepasbare oplossingen voor jouw vraagstuk
– Netwerk om er zonder grote moeite werk van te kunnen maken
– Mogelijke spin-off qua vrijwilligers en nieuwe ingangen


Wil jij ook een vraagstuk inbrengen bij de Social Accelerator. Neem contact met ons op.